Tìm kiếm

line_bottom_header
Trang chủ » Báo giá

Báo giá


CÔNG TY TNHH XD&DV CƯỜNG THỊNH
BẢNG GIÁ CÁ - Áp dụng từ ngày 01/01/2017


 
STT Tên Sản Phẩm Đơn vị tính (kg) Bán lẻ (làm tròn)
1 Cá Chiên Từ 1,2kg - 1,5kg 580,000  
  Trên 1,5kg 610,000  
Trên  2kg 660,000  
Trên 3kg 690,000  
2 Cá Lăng Sông  Trên  2kg 630,000  
Trên  3kg 660,000  
 Trên  4kg 695,000  
3 Cá Lăng Hồng 2Kg - 3Kg 220.000  
Trên  3kg 250.000  
4 Trạch chấu ( theo mùa) Loại 8-10con/kg 440,000  
Loại 5con/kg 510,000  
Loại 2-3con/kg 550,000  
Loại 1con/kg 760,000  
5 Cá dầm xanh Từ 1,5kg - 2kg 300,000  
Từ 2kg - 3kg 350,000  
6 Cá trắm đen nhỏ hơn 3kg 200,000  
nhỏ hơn 4kg 220,000  
< 5kg 240,000  
Từ 5-7kg 260,000  
> 7kg 320,000  
> 9kg 350,000  
7 Cá Chép Sông < 2kg 125,000  
< 3kg 150,000  
Từ 3kg - 5kg 210,000  
Từ 5kg - 7kg 250,000  
Từ 7kg - 9kg    
Trên 9kg    
8 Cá Ngạnh Sông Loại < 0.5kg/con 220,000  
Loại > 0.5kg/con 260,000  
Loại > 1kg/con 300,000  
9 Cá Nheo Sông Từ 2kg - 3kg 150,000  
Từ 3kg - 4kg 180,000  
Từ 4kg - 6kg 230,000  
10 Cá trắm trắng < 3kg 110,000  
Từ 3kg - 5kg 150,000  
Từ 5kg - 7kg 165,000  
> 7kg 200,000  
11 Cá mương sông đà (đóng gói hút chân không) Loại 1kg ( 5 con) 130,000  
Loại 1kg ( 10 con) 130,000  
Loại 1kg ( 20 con) 130,000  
12 Cá Ngạnh đen ( Cá Lăng đen) Loại 2kg - 3kg 120,000  
> 3kg - 4kg 130.000  
> 4kg - 5kg 160.000  
> 5kg - 6kg 180.000  
> 6kg - 7kg 200.000  
> 7kg - 8kg 250.000  
13 Cá Diêu Hồng Từ 0.8kg - 1.2kg 75,000  
Từ 1.2kg - 1.7kg 100,000  
Từ 1.7kg - 2.5kg 120,000  
> 2.5kg 135,000  
14 Cá Rô phi Từ 0.8kg - 1.2kg 70,000  
Từ 1.2kg - 1.7kg 90,000  
Từ 1.7kg - 2.5kg 110,000  
15 Cá Tầm Sông Đà Từ trên 1kg 350,000  

Thông tin chi tiết xin liên hệ Hotline: 0987 281 171
Địa chỉ: Cửa hàng Cá Sông Đà - 108B-E2, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

left click me