Tìm kiếm

line_bottom_header

Đọc Truyện Ngôn Tình Online Đọc truyện ngôn tình online cập nhật liên tục

software defined radio software defined radio các bài hướng dẫn và thông tin về xử lý sóng vô tuyến sử dụng software defined radio, SDR, các liên kết về công nghệ, ứng dụng sdr trong đời sống và kỹ thuật quân sự JTRS (Joint Tactical Radio System)

mua màn chiếu apollo giá rẻ chuyên cung cấp màn chiếu apollo giá rẻ

Trang chủ » Báo giá

Báo giá


CÔNG TY TNHH XD&DV CƯỜNG THỊNH
BẢNG GIÁ CÁ - Áp dụng từ ngày 01/01/2017


 
STT Tên Sản Phẩm Đơn vị tính (kg) Bán lẻ (làm tròn)
1 Cá Chiên Từ 1,2kg - 1,5kg 580,000  
  Trên 1,5kg 610,000  
Trên  2kg 660,000  
Trên 3kg 690,000  
2 Cá Lăng Sông  Trên  2kg 630,000  
Trên  3kg 660,000  
 Trên  4kg 695,000  
3 Cá Lăng Hồng 2Kg - 3Kg 220.000  
Trên  3kg 250.000  
4 Trạch chấu ( theo mùa) Loại 8-10con/kg 440,000  
Loại 5con/kg 510,000  
Loại 2-3con/kg 550,000  
Loại 1con/kg 760,000  
5 Cá dầm xanh Từ 1,5kg - 2kg 300,000  
Từ 2kg - 3kg 350,000  
6 Cá trắm đen nhỏ hơn 3kg 200,000  
nhỏ hơn 4kg 220,000  
< 5kg 240,000  
Từ 5-7kg 260,000  
> 7kg 320,000  
> 9kg 350,000  
7 Cá Chép Sông < 2kg 125,000  
< 3kg 150,000  
Từ 3kg - 5kg 210,000  
Từ 5kg - 7kg 250,000  
Từ 7kg - 9kg    
Trên 9kg    
8 Cá Ngạnh Sông Loại < 0.5kg/con 220,000  
Loại > 0.5kg/con 260,000  
Loại > 1kg/con 300,000  
9 Cá Nheo Sông Từ 2kg - 3kg 150,000  
Từ 3kg - 4kg 180,000  
Từ 4kg - 6kg 230,000  
10 Cá trắm trắng < 3kg 110,000  
Từ 3kg - 5kg 150,000  
Từ 5kg - 7kg 165,000  
> 7kg 200,000  
11 Cá mương sông đà (đóng gói hút chân không) Loại 1kg ( 5 con) 130,000  
Loại 1kg ( 10 con) 130,000  
Loại 1kg ( 20 con) 130,000  
12 Cá Ngạnh đen ( Cá Lăng đen) Loại 2kg - 3kg 120,000  
> 3kg - 4kg 130.000  
> 4kg - 5kg 160.000  
> 5kg - 6kg 180.000  
> 6kg - 7kg 200.000  
> 7kg - 8kg 250.000  
13 Cá Diêu Hồng Từ 0.8kg - 1.2kg 75,000  
Từ 1.2kg - 1.7kg 100,000  
Từ 1.7kg - 2.5kg 120,000  
> 2.5kg 135,000  
14 Cá Rô phi Từ 0.8kg - 1.2kg 70,000  
Từ 1.2kg - 1.7kg 90,000  
Từ 1.7kg - 2.5kg 110,000  
15 Cá Tầm Sông Đà Từ trên 1kg 350,000  

Thông tin chi tiết xin liên hệ Hotline: 0987 281 171
Địa chỉ: Cửa hàng Cá Sông Đà - 108B-E2, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

left click me