Tìm kiếm

line_bottom_header
Trang chủ » Báo giá

Báo giá

CÔNG TY TNHH XD&DV CƯỜNG THỊNH
BẢNG GIÁ CÁ - Áp dụng từ ngày 02.07.2024
         
STT Tên Sản Phẩm Hình ảnh Đơn vị tính (kg) Bán lẻ 
1 Cá Chiên Từ 1kg - 1,5kg 750,000
Từ 1,5kg - <2kg Báo giá theo thời điểm
Từ 2kg - <3kg Báo giá theo thời điểm 
Từ 3kg - <4kg Báo giá theo thời điểm 
2 Cá Lăng Sông
(Cá Quất)
 2kg - <3kg Báo giá theo thời điểm
3kg - <5kg Báo giá theo thời điểm
   
3 Cá Lăng Hồng Từ 2Kg - 3Kg 250,000
Từ 3Kg - 4Kg 275,000
Từ 4Kg - <5Kg 325,000
Từ 5Kg - <6Kg 350,000
4 Chạch chấu ( theo mùa) Báo giá theo mùa
 
 
Bán xô, đặt trước
 
5 Cá dầm xanh Từ 1,5kg – <2kg 280.000
Từ 2kg-<3kg 350.000
Từ 3kg-4kg 420.000
Trên 4kg 480.000
6 Cá trắm đen nhỏ hơn 4kg 220,000
Từ 4kg - < 5kg 250,000
Từ 5kg - <7kg 280,000
Từ 7kg - <9kg 305,000
Từ 9kg - <11kg 350,000
Từ 12kg - <14kg 450,000
Từ 15kg - <18kg 750,000
Từ 18kg trở lên Báo giá theo thời điểm
7 Cá Chép Sông <2kg 120,000
Từ 2kg - 3kg 145,000
Từ 3kg - <5kg 220,000
Từ 5kg - <7kg 280,000
Từ 7kg - <9kg 320,000
Từ 9kg trở lên báo giá theo thời điểm
8 Cá Ngạnh Sông < 0.5kg/con 220,000
0,5kg < 1kg 280,000
 
9 Cá Nheo Sông Từ 2kg - 3kg 150,000
Từ 3kg - 4kg 180,000
Từ 4kg - 6kg 250,000
10 Cá trắm trắng <3kg 118,000
Từ 3kg - <5kg 130,000
Từ 5kg - <7kg 155,000
Từ 7kg - <9kg 250,000
Từ 9kg trở lên 280.000
11 Cá mương sông đà (đóng gói hút chân không)  Loại 1kg ( 5 con) 130,000
Loại 1kg ( 10 con) 130,000
Loại 1kg ( 20 con) 130,000
12 CáLăng đen
(Cá Ngạnh đen)
Từ 2kg - <3kg 180,000
Từ 3kg - <4kg 195,000
Từ 4kg - <5kg 210,000
Từ 5kg - <6kg 250,000
Từ 6kg  - <7kg Báo giá theo thời điểm
Từ 7kg - <8kg Báo giá theo thời điểm
Từ 8kg - <9kg Báo giá theo thời điểm
Từ 9kg - <10kg Báo giá theo thời điểm
Từ 10kg trở lên  Báo giá theo thời điểm
13 Cá Diêu Hồng Từ 0.8kg - <1,5kg 115,000
Từ 1.5kg - <2kg 135,000
Từ 2kg - <3kg 155,000
Từ 3kg - <4kg 190,000
14 Cá Rô phi Từ 0,7kg - <1,2kg 105,000
Từ 1.2kg - <2kg 120,000
Từ 2kg - <3kg 140,000
Từ 3kg - 4kg 1700,000
Từ 4kg-5kg 205.000
15 Cá Lăng nha Từ 2kg-<4kg
 
Từ 4kg-5kg

5kg trở lên

300.000

380.000

Báo giá theo thời điểm
 
16 Cá chép giòn Từ 3kg - <5kg 220,000
 Từ 5kg - <7kg 250,000
17 Cá quả Từ 0.7kg - 1.2kg 180,000
18 Cá tầm Từ 2kg - 3kg 341.000
Từ 3kg - 4kg 359.000
 
19 Cá trắm giòn Từ 2kg - <4kg 265,000
Từ 4kg - <7kg 315,000
20 Cá Chình Từ 1kg - <1.5kg 440,000
21 Ba ba đen 
(Giá theo thời điểm)
1,5kg 520,000
22 Ba ba vàng
(Giá theo thời điểm)
<1,5kg  650,000
Từ 1,5kg - 2kg 740,000
23 Ba ba gai
(Giá theo thời điểm)
Từ 2kg - 3kg 670,000
 Mọi Thông Tin Vui Lòng Liên Hệ Hotline 0987.281. 717 - 0981.305.007      
 Đ.C: Khu nông sản an toàn, tại Triển lãm nông nghiệp, 489, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.  

left click me