Tìm kiếm

line_bottom_header
Trang chủ » Hệ thống đại lý » Chính sách bán hàng đại lý

Hệ thống đại lý

 • Chính sách bán hàng đại lý

 • CÔNG TY XD&DV CƯỜNG THỊNH
  Số: 29/CUONGTHINHFISH
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ––––––––––––––––––––
                     Hà Nội, ngày……  tháng…… năm 2016
  CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH BÁN BUÔN
  (Áp dụng đối với sản phẩm cá sạch Sông Đà – Cường Thịnh Fish)
                                      - Căn cứ vào Quy chế của Công ty XD&DV Cường Thịnh
                                     - Căn cứ vào điều kiện, nhu cầu và năng lực của hai bên,
  I. CHÍNH SÁCH CHUNG
  - Tạo dựng mối quan hệ đối tác dài hạn trên cơ sở cam kết và chia sẻ mục tiêu
  - Hợp tác trên cơ sở vì lợi ích của hai bên
  - Thường xuyên chia sẻ thông tin và hỗ trợ kịp thời
  - Chính sách hỗ trợ công bằng và hợp lý trên toàn bộ kênh phân phối
  - Cam kết bảo vệ tối đa cho Quý đại lý trước những biến động của thị trường và cạnh tranh
  II. CHÍNH SÁCH GIÁ VÀ MUA HÀNG
  - Tháng đầu tiên không yêu cầu cam kết doanh số, đại lý chịu phí ship hàng
  - Tháng thứ 2 sau khi đã thử nghiệm sản phẩm và vẫn muốn tiếp tục hợp tác, hai bên sẽ tiến hành ký hợp đồng với các điều khoản giàng buộc như sau:
  1. QUY CHẾ GỌI HÀNG:
  NỘI DUNG SỐ LƯỢNG Ghi chú
  Đơn hàng/ 1 lần gọi Dưới 10kg Tính theo giá bán lẻ và chịu phí ship hàng
  Đơn hàng trên 10/ 1 lần gọi hàng Trên 10kg Tính giá bán buôn và Free ship hàng
   
  2. QUY CHẾ THƯỞNG:
  NỘI DUNG DOANH THU THƯỞNG DOANH SỐ Ghi chú
   
  Doanh thu trong tháng đạt
  25 triệu   Doanh số tối thiểu phải đạt/ 1 tháng 20 triệu. Trong 3 tháng liên tiếp không đạt doanh số tối thiểu sẽ bị hủy hợp đồng và tính giá như khách hàng mua lẻ.
  Doanh thu đạt Từ 50 triệu đến dưới 150 triệu 2% Tính thưởng doanh số trên mức vượt 50 triệu
  Doanh thu đạt Từ trên 150 triệu đến dưới 300 triệu 5% Tính thưởng trên mức vượt 50 triệu
  Doanh thu đạt Từ trên 300 triệu 10% Tính thưởng trên mức vượt 50 triệu
  III. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ
  -          Hỗ trợ đào tạo người cách sơ chế cá
  -          Hỗ trợ thông tin về sản phẩm, cung cấp hình ảnh có liên quan
  -          Cung cấp giấy chứng nhận liên quan đến sản phẩm Cá Sạch Sông Đà
  IV: CHÍNH SÁCH THANH TOÁN
  -          Được nợ đọng vốn không vượt quá 20 triệu/ 1 tháng
  -          Thanh toán toàn bộ công nợ trong tháng vào ngày 30 hàng tháng
   

       Đại Lý

  ( Ký và ghi rõ họ tên)

  Công ty XD&DV Cường Thịnh

  ( Ký và ghi rõ họ tên)
                                                                                                   
 • left click me